Vizioni dhe Misioni

VIZIONI

Ndërtimi i kapaciteteve në të gjitha nivelet e sistemit dhe institucionet arsimore, për përgatitjen e nxënësve dhe studentëve si qytetarë aktivë të shoqërisë demokratike, që kontribuojnë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik e shoqëror të vendit.


MISIONI

Qendra për Arsim Demokratik është organizatë jofitimprurëse, që mbështet ndryshimet dhe zhvillimin e arsimit, duke kryer një sërë veprimtarish intelektuale në fushën e këshillimit, hulumtimit, trajnimit, lidershipit, menaxhimit arsimor dhe botimeve, që nxitin të menduarit kritik, të nxënit aktiv dhe afatgjatë për të gjithë qytetarët e një shoqërie demokratike të bazuar në dije.

 

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: info.cde@cde.edu.al


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934