Programe Trajnimi për Zhvillim Profesional

Programe Trajnimi për Zhvillim Profesional

Mentorët - Përgatitja, Trajnimi Dhe Udhëheqja E Praktikave Shkollore

Target grup: Punonjës të sistemit arsimor parauniversitar, kryesisht mësues të kategorisë së dytë të kualifikimit.

Kohëzgjatja e programit:   12 ditë

(210 orë gjithsej:  72 orë në auditor, 123 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë).

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement (foto e certifikates perkatese)

Numri i krediteve: 12

Përshkrim i Programit

Arti i të Shkruarit

Target grup: Mësues/e
Kohëzgjatja e programit: 12 ditë

(210 orë gjithsej:  72 orë në auditor, 123 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë).

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement (foto e certifikates perkatese)

Numri i krediteve: 12

Hartimi i Objektivave Për Mësimdhënien Dhe Vlerësimin

Target grup:    Mësues/e 
Kohëzgjatja e programit:   10 ditë 
(200 orë gjithsej:  60 orë në auditor, 125 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë). 

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement 

Numri i krediteve: 10

Mësimdhënia Dhe Të Nxënët Ndërveprues Sipas Metodave Për Zhvillimin E Të Menduarit Kritik

Target grup:  Mësues/e 

Kohëzgjatja e programit: 12 ditë 

(142 orë gjithsej:  72 orë në auditor, 60 orë studim dhe punë e pavarur dhe 10 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë.)

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement (foto e certifikates perkatese)

Numri i krediteve: 10

Përshkrim i Programit

Programi synon t'i aftësojë pjesëmarrësit:

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: info.cde@cde.edu.al


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934