Përgatitja dhe trajnimi i mësuesve në Shqipëri

Studimi u krye në kuadrin e një projekti me titull “Zgjerimi i zhvillimit profesional të praktikantëve të arsimit dhe praktikat e mësimdhënies/të nxënit në vendet e EJL-së” i koordinuar nga Qendra për Studime të Politikës Arsimore në Ljubljanë, Slloveni. 

Ekipi kombëtar shqiptar ka synuar të hartojë një studim shterrues lidhur me mënyrën sesi sistemet e formimit të mësuesve para dhe gjatë shërbimit funksionojnë në praktikë, çfarë planesh janë zhvilluar nëpër fakultete, dhe institucionet përkatëse lidhur me të ardhmen (e afërt) deri më tani, dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, çfarë mendojnë mësuesit që punojnë nëpër shkolla lidhur me mënyrën aktuale të funksionimit të gjërave dhe cilat janë nevojat e tyre reale në këtë fushë. 

Ekipi shqiptar ka bërë një analizë krahasuese paraprake dhe, në bazë të këtyre, u përpiluan një numër komentesh, korrigjimesh dhe amendamentesh të cilat qenë shumë të dobishme gjatë fazës përfundimtare të raportit. Raporti kombëtar nga Shqipëria është pjesë e tërë studimit i cili përfshin edhe 11 vende të tjera të rajonit.

Për realizimin e këtij studimi punuan Dr. Bardhyl Musai, Profesor i Asociuar,  Dr. Milika Dhamo, Profesor i Asociuar, Dr. Edmond Rapti, Profesor i Asociuar, Dr. Petrit Muka Mjeshtër kërkimesh. 

Financimi i studimit u bë nga Instituti për Shoqëri të Hapur (OSI) në kuadër të skemës RE: FINE (Resourcing Education: Fund for Innovations and Networking) – me kontributin e programit për Programit për Mbështetjen e Arsimit (Education Support Program) të OSI-t në Budapest dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (Swiss Agency for Development and Cooperation). 

Shkarko materialin e plotë në PDF.

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: info.cde@cde.edu.al


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934