Ne sjellim ndryshimin

Qendra për Arsim Demokratik është organizatë profesionale dhe e pavarur jofitimprurëse, që mbështet ndryshimet dhe zhvillimin e arsimit duke kryer një sërë veprimtarish intelektuale në fushën e konsulencës, kërkimit, trajnimit, lidershipit, menaxhimit arsimor dhe botimeve, që nxisin të menduarit kritik, të nxënët aktiv dhe afatgjatë për të gjithë qytetarët e një shoqërie demokratike. Adresa: Rruga Jordan Misja, Pallatet Genner 2, Tiranë Email: info.cde@cde.edu.al Sekretaria: Tel: +355 44 50 90 12 /068 60 80 789 Recepsioni: Tel: +355 44 50 90 13/068 20 44 330

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: info.cde@cde.edu.al


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934