629
628
627
626
625
89
84
95

Miresevini në CDE

Ne sjellim ndryshimin

Qendra për Arsim Demokratik është organizatë profesionale dhe e pavarur jofitimprurëse, që mbështet ndryshimet dhe zhvillimin e arsimit duke kryer një sërë veprimtarish intelektuale në fushën e konsulencës, kërkimit, trajnimit, lidershipit, menaxhimit arsimor dhe botimeve, që nxisin të menduarit kritik, të nxënët aktiv dhe afatgjatë për të gjithë qytetarët e një shoqërie demokratike. Adresa: Rruga Jordan Misja, Pallatet Genner 2, Tiranë Email: info.cde@cde.edu.al Sekretaria: Tel: +355 44 50 90 12 /068 60 80 789 Recepsioni: Tel: +355 44 50 90 13/068 20 44 330

13 December 2013

Më datë 13 dhjetor 2013, Shkolla e Lartë e Edukimit dhe Qendra për Arsim Demokratik nënshkruan në Buçimas, Pogradec marrëveshjen me Nehemia Gateëay University e cila synon bashkëpunimin ndërmjet këtyre institucioneve arsimore, për të nxitur interesin në aktivitete lidhur me hulumtimin dhe zhvillimin, shkëmbimin e profesorëve dhe të personelit...

6 December 2013

Më datë 6 dhjetor 2013, CDE dhe SHLE organizuan një sesion jubilar në përkujtim të dijetarëve, të edukatorëve të shquar të cilët kanë lënë gjurmë në zhvillimin e arsimit shqiptar dhe botëror.

Në këtë aktivitet morën pjesë: zv. Ministrja e Arsimit dhe Sportit Znj. Nora Malaj, përfaqësues nga trupi diplomatik i akredituar në Tiranë, nga...

25 October 2012

Më datë 15-16 nëntor 2013, Institucioni Universitar “Shkolla e Lartë e Edukimit“ (ShLE), Qendra për Arsim Demokratik (CDE), Tiranë dhe Durham University & University of Glasgow, UK, organizuan workshopin "Lidershipi dhe menaxhimi për arsim cilësor", nën drejtimin e Catherine Owen.

Në këtë workshop pati pjesëmarrje të gjerë me pedagog...

Target grup: Punonjës të sistemit arsimor parauniversitar, kryesisht mësues të kategorisë së dytë të kualifikimit.

Kohëzgjatja e programit:   12 ditë

Target grup: Mësues/e
Kohëzgjatja e programit: 12 ditë

(210 orë gjithsej:  72 orë në auditor, 123 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë).

Target grup:    Mësues/e 
Kohëzgjatja e programit:   10 ditë 
(200 orë gjithsej:  60 orë në auditor, 125 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë). 

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement 

Projekte

24 March 2014

Propozim për ris​trukturimin e programeve të studimit në fakultetet e mësuesisë në përputhje me procesin e “Bolonjës“

...
24 March 2014

Studimi u krye në kuadrin e një projekti me titull “Zgjerimi i zhvillimit profesional të praktikantëve të arsimit dhe praktikat e...

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: info.cde@cde.edu.al


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934