Shkolla e Lidershipit

Shkolla e Lidershipit

Përgatitja e drejtuesve për udhëheqjen, menaxhimin dhe administrimin e institucioneve arsimore

Target grup: Mësues/Drejtues të Arsimit Parauniversitar

Kohëzgjatja e programit: 18 ditë  (228 orë gjithsej)

Dokumenti njohës në përfundimin e shkollës: Çertifikatë me suplement (foto e certifikates perkatese)

Numri i krediteve: 10

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: [email protected]


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934