Programe trajnimi

Propozim për ristrukturimin e programeve të studimit në fakultetet e mësuesisë në përputhje me procesin e “Bolonjës“

Partnere