Programi i trajnimit MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNËT NDËRVEPRUES SIPAS METODAVE PËR ZHVILLIMIN E TË MENDUARIT KRITIK, me pjesëmarrëse nga Gjakova

Partnere