Projekte

Projekti: Të formojmë qytetarë me vetëdije shoqërore që marrin pjesë aktivë aktive në jetën civike, komunitare dhe politike

Ky projekt u mundësua nga financimi i AMSHC dhe CDE. Periudha e zbatimit: Janar - Tetor 2011.
Vendi i zbatimit: DAR Tiranë, Durrës, Elbasan

Synimi/Qëllimi i Projektit

Projekti: Menaxhimi i agresivitetit (bulling) në mjediset shkollore si një nga instrumentet për krijimin e një mjedisi të sigurt edukues për nxënësit dhe të rinjtë.

Që nga muaji Maj 2012, CDE është duke implementuar projektim "Menaxhimi i agresivitetit (bulling-ut) në mjediset shkollore si një nga instrumentet për krijimin e një mjedisi të sigurt edukues për nxënësit dhe të rinjtë" që bashkë financohet nga AMSHC - Qendra për mbështetjen e shoqërisë civile.

Pages

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: [email protected]


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934